สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  2
Visits:  72,211
Today:  13
PageView/Month:  1,313
Last Update:  20/2/2560

   สารบัญ สอ.ตชด.42

   ข่าว สสอต.
   ข่าว สส.ชสอ. 
   ระเบียบใหม่ ๆ
   แผนที่ออนไลน์
 

ยินดีต้อนรับ

  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  42  จำกัด

   กระผม พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์

  ประธานกรรมการ/ ผกก.ตชด.42

ชุดที่ 47

   ข่าวสาร สอ.ตชด.42

ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ใหม่

ประกาศ

    รับสมัครเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน

แจกสนั่น

 โครงการเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนซื้อหุ้นเพิ่มเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษใหม่ 

รายละเอียด

ประกาศ

ในวันที่  6 - 8  พฤษภาคม   2559 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ 

ณ  โรงแรมเมอริไทม์ พาร์คแอนสปา รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

เนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี  2559 นั้น กก.ตชด.42 ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตา รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ผู้สูงอายุ

และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

ในวันอังคารที่  12  เมษายน  2559เชิญ

เชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้น,ซื้อหุ้น,เปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับของ สมนาคุณ

          แจ้งผลการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2559

          แจ้ง ระชุมประจำเดือน  ธันวาคม  2559

          แจ้งเชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนและเงินฝาก

   กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558

ณ หอประชุมค่ายศรีนครินทรา  กก.ตชด.42

รายละเอียด

ครบรอบ  100  ปี สหกรณ์ไทย

วันที่  26   กุมภาพันธ์   2559

รายละเอียด

   การให้บริการ
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา
   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดนครราชสีมา
 


 
Online:  2
Visits:  72,211
Today:  13
PageView/Month:  1,313