สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  100,249
Today:  4
PageView/Month:  905
Last Update:  20/3/2562

   สารบัญ สอ.ตชด.42

   ข่าว สสอต.

   ข่าว สส.ชสอ. 
  แก้ ระเบียบใหม่ ๆ
   แผนที่ออนไลน์
ข่าว บริษัท สหประกันชีวิต

ยินดีต้อนรับ

  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  42  จำกัด

   กระผม พ.ต.ท.พิมณรัตน์   ธรรมาธิปติ์

  ประธานกรรมการ

ชุดที่ 49

   ข่าวสาร สอ.ตชด.42

วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประจำปี 2562

เนื่องด้วย วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

กำหนดจัดทำบุญครบ 11 ปี

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2561

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมเศรษฐกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

มาแล้วกับการรอคอย สสอต.รอบพิเศษ

มาแล้ว

โครงการข้าราชการบำนาญ

โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปี 2561

โครงการปลาดุกร้า

มาแล้ว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ( สสอต.รอบ 8 )

กิจกรรมประจำเดือน

อบรมให้ความรู้กับสมาชิกใหม่ จำนวน  49  นาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

1.โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้


วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด เลื่อนวันจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือน กุมภาพันธิ์ ๒๕๖๑

ประกาศ

ผลการสอบเจ้าหน้าที่รอบสุดท้าย

ประกาศ

ผลการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สายบัญชี และ สายธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ใหม่จำนวน 2 อัตรา

เปิดแล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  จำนวน  2  อัตรา

รายละเอียดดังนี้

เปิดแล้ว

กู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการของสมาชิก ประจำปีบัญชี 2561

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันที่ 9  พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมแกนรด์เซาเทิร์น  อำเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาแล้ว

เงินปันผลประจำปีบัญชี 2560 คือ 6.20

เงินเฉลี่ยคืน คือ 10.50


เปิดแล้ว

รับสมัครกรรมการดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำปีบัญชี 2561เปิดแล้ว

โครงการส่งเสิรมอาชีพเพิ่มรายได้,

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก


มาแล้ว

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ เอาใจวัยเกษียณ

รายละเอียด


เปิดแล้ว

สหกรณ์ ฯ เปิดให้สมาชิกกู้เงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 -  31 ตุลาคม 2560

ประกาศ

สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

จาก ร้อยละ 4.60  เป็น 4.50

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป


ประกาศ

สหกรณ์ ฯ ได้จัดโครงการสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นประจำกายให้กับสมาชิก รายละเอียดดังนี้


         แจ้ง ระชุมประจำเดือน  มีนาคม  2562

ผลการประชุมประจำเดือน  มิถุนายน  2560

          แจ้งเชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนและเงินฝาก

   กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558

ณ หอประชุมค่ายศรีนครินทรา  กก.ตชด.42

รายละเอียด

ครบรอบ  100  ปี สหกรณ์ไทย

วันที่  26   กุมภาพันธ์   2559

รายละเอียด

   การให้บริการ
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา
   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดนครราชสีมา
 


 
Online:  1
Visits:  100,249
Today:  4
PageView/Month:  905