สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  1
Visits:  86,024
Today:  14
PageView/Month:  988
Last Update:  3/4/2561

   สารบัญ สอ.ตชด.42

   ข่าว สสอต.

   ข่าว สส.ชสอ. 
   ระเบียบใหม่ ๆ
   แผนที่ออนไลน์
ข่าว บริษัท สหประกันชีวิต

ยินดีต้อนรับ

  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  42  จำกัด

   กระผม พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์

  ประธานกรรมการ

ชุดที่ 48

   ข่าวสาร สอ.ตชด.42

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด เลื่อนวันจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือน กุมภาพันธิ์ ๒๕๖๑

ประกาศ

ผลการสอบเจ้าหน้าที่รอบสุดท้าย

ประกาศ

ผลการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สายบัญชี และ สายธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ใหม่จำนวน 2 อัตรา

เปิดแล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  จำนวน  2  อัตรา

รายละเอียดดังนี้

เปิดแล้ว

กู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการของสมาชิก ประจำปีบัญชี 2561

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด

กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันที่ 9  พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมแกนรด์เซาเทิร์น  อำเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาแล้ว

เงินปันผลประจำปีบัญชี 2560 คือ 6.20

เงินเฉลี่ยคืน คือ 10.50


เปิดแล้ว

รับสมัครกรรมการดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำปีบัญชี 2561เปิดแล้ว

โครงการส่งเสิรมอาชีพเพิ่มรายได้,

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก


มาแล้ว

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ ฯ เอาใจวัยเกษียณ

รายละเอียด


เปิดแล้ว

สหกรณ์ ฯ เปิดให้สมาชิกกู้เงินปันผล/เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 -  31 ตุลาคม 2560

ประกาศ

สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

จาก ร้อยละ 4.60  เป็น 4.50

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

ผลการประชุมคณะกรรมการ

ประจำเดือน กรกฎาคม  รายละเอียดดังนี้

มาแล้วกับการรอคอย

สมาชิกท่านใดที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ร่วมกับ กก.ตชด.42 สร้างอาคารเรียนบ้านแผ่นดินเสมอ รายละเอียด ดังนี้

ประกาศ

สหกรณ์ ฯ ได้จัดโครงการสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นประจำกายให้กับสมาชิก รายละเอียดดังนี้ประกาศ

ผลการสอบรอบสุดท้าย (เจ้าหน้าที่ใหม่)

ผลการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ใหม่

    รับสมัครเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน

แจกสนั่น

 โครงการเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนซื้อหุ้นเพิ่มเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษใหม่ 

รายละเอียด

ประกาศ

ในวันที่  6 - 8  พฤษภาคม   2559 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42  จำกัด  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ 

ณ  โรงแรมเมอริไทม์ พาร์คแอนสปา รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

เนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี  2559 นั้น กก.ตชด.42 ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญุตา รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ผู้สูงอายุ

และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

ในวันอังคารที่  12  เมษายน  2559เชิญ

เชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้น,ซื้อหุ้น,เปิดบัญชีใหม่ เพื่อรับของ สมนาคุณ


          แจ้ง ระชุมประจำเดือน  กรกฎาคม  2560

ผลการประชุมประจำเดือน  มิถุนายน  2560

          แจ้งเชิญชวนสมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนและเงินฝาก
   กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558

ณ หอประชุมค่ายศรีนครินทรา  กก.ตชด.42

รายละเอียด

ครบรอบ  100  ปี สหกรณ์ไทย

วันที่  26   กุมภาพันธ์   2559

รายละเอียด

   การให้บริการ
   ถาม-ตอบ
   สมุดเยี่ยมชม
   ดาวน์โหลด
   กระดานสนทนา
   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดนครราชสีมา
 


 
Online:  1
Visits:  86,024
Today:  14
PageView/Month:  988