ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42 จำกัด

ที่ตั้งอยู่ : เลขที่ 43 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Tel : 075773062

Fax : 075773062

Email : han6666@gmail.com